04:08 EDT Thứ tư, 21/08/2019 Đề thi học sinh giỏi khối 5 | Thông Tư 30 Và Công văn 5105 | DỰ THẢO KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2014 - 2015 | HƯỚNG DẪN ĐƯA BÀI VIẾT LÊN DIỄN ĐÀN GIÁO DỤC HÀ TĨNH | Câu lạc bộ Toán tuổi thơ. Trận đấu thứ 15 | KẾ HOẠCH THÁNG 3/ 2014 | Vươn lên trong học tập | Những bài viết về trường | Thiếu tướng người Việt được tặng danh hiệu GS danh dự của Nga | Những "bông hoa" giàu nghị lực | 

DANH MỤC CHÍNH

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cậpĐang truy cập : 1


Hôm nayHôm nay : 89

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 1446

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 358155

LIÊN KẾT NHANH WEBSITE

Trang nhất » Tin Tức » Hệ thống văn bản » Văn bản phòng

Thông Tư 30 Và Công văn 5105

Thứ tư - 12/11/2014 09:26
UBND HUYỆN VŨ QUANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:      /PGDĐT-CVTH Vũ Quang, ngày       tháng 11  năm 2014
V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014  
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học 
 
          Thực hiện Công văn số 6169/BGDĐT-GDTH ngày 29/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Công văn số: 1633/SGDĐT-GDTH ngày 07 tháng 11 năm 2014 về việc thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 30/2014/TT-BGDĐT, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường tiểu học trong toàn huyện  thực hiện một số việc sau:
          1. BGH hỗ trợ thường xuyên, kịp thời các cán bộ, giáo viên thực hiện Thông tư 30/2014.
          2. Chỉ đạo các tổ sinh hoạt chuyên môn tập trung vào đổi mới đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014. Chú ý hiểu đúng và đầy đủ ý nghĩa của việc đổi mới đánh giá học sinh; về cách nhận biết các năng lực và phẩm chất của học sinh; cách nhận xét, hướng dẫn học sinh trong quá trình học tập, rèn luyện; cách ra đề kiểm tra cuối học kì I, cuối năm học.
          3. Cán bộ quản lí cùng giáo viên trải nghiệm qua thực tế dạy học trên lớp để chia sẻ về cách đánh giá thường xuyên bằng nhận xét học sinh trong quá trình dạy học; cập nhật thông tin cách đánh giá của các trường, các chuyên gia, trao đổi qua website tieuhoc.moet.edu.vn để vận dụng vào thực tế dạy học; tuyên truyền giải thích cho cha mẹ học sinh về quy định đánh giá học sinh tiểu học, hướng dẫn cha mẹ học sinh cách theo dõi, hỗ trợ học sinh học tập, tham gia đánh giá học sinh, phối hợp với giáo viên, nhà trường trong việc giáo dục học sinh.
          4. Phòng bố trí cán bộ cốt cán hỗ trợ, giúp đỡ giáo viên trong đánh giá thường xuyên bằng nhận xét (Nếu đơn vị nào có nhu cầu): các giáo viên được quyền chủ động vận dụng một cách linh hoạt, có thể bằng “lời nói” hoặc là “viết” phù hợp với học sinh và nhà trường, đúng với yêu cầu của việc đánh giá thường xuyên bằng nhận xét; được quyền chủ động viết nhận xét vào vở hoặc phiếu học tập, bài kiểm tra của học sinh, sử dụng tin nhắn, email... để liên lạc sao cho thuận tiện trong việc phối hợp giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh; Thông tư 30/2014 quy định, yêu cầu giáo viên phải quan tâm đánh giá tất cả học sinh, không được “quên” em nào, nhưng khi viết nhận xét vào sổ theo dõi chất lượng giáo dục không bắt buộc phải ghi nhận xét tất cả học sinh hàng tháng nếu số học sinh quá đông; không lạm dụng việc dùng các câu nhận xét có mẫu vì không phù hợp với các học sinh khác nhau, trong những hoàn cảnh khác nhau.
          5. Chỉ đạo việc sử dụng sổ theo dõi chất lượng giáo dục:
a. Sổ theo dõi chất lượng giáo dục cho giáo viên chủ nhiệm: dùng để giáo viên chủ nhiệm ghi các nhận xét chung cho các môn học, các hoạt động giáo dục, phẩm chất và năng lực mà giáo viên chủ nhiệm đảm nhận.
b. Sổ theo dõi chất lượng cho giáo viên bộ môn: mỗi lớp có một cuốn sổ dùng chung cho tất cả giáo viên bộ môn để tại lớp, do giáo viên quản lý.
6. Các trường thực hiện nghiêm túc các biện pháp giảm nhẹ công việc, thủ tục hành chính, hồ sơ, sổ sách; hỗ trợ để giáo viên dành nhiều thời gian hướng dẫn, giúp đỡ, động viên học sinh hoàn thành nội dung học tập, tiến bộ, tự tin, sáng tạo,...
          7. Các trường tổ chức sơ kết thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 vào các thời điểm giữa tháng 11/2014, cuối học kì I, giữa học kì II và cuối năm học 2014-2015. Báo cáo về Phòng GD&ĐT (qua CV TH) theo đúng thời gian quy định như sau:
          - Báo cáo giữa tháng 11/2014 nộp trước ngày 20/11/2014;
          - Báo cáo cuối học kì I nộp trước ngày 15/01/2015;
- Báo cáo giữa học kì II nộp trước ngày 25/3/2015;
- Báo cáo cuối năm học 2014-2015 nộp trước ngày 18/5/2015.
           Nhận được Công văn này, Phòng yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các trường báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo (qua CV Tiểu học) để chỉ đạo và xử lí kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Phòng;
- Lưu: VT, CVTH.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Hải
 
 
 
 

UBND HUYỆN VŨ QUANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
–––––––
Số:     /QĐ-TCCB
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––––
Vũ Quang, ngày     tháng 11 năm 2014
 
 
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ công tác để hỗ trợ các trường triển khai thực hiện Thông tư 30/2014
 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
 
Căn cứ Công văn số 1633/SGDĐT- GDTH về việc đánh giá học sinh tiểu học theo TT/30/2014 ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ nhu cầu công tác và năng lực cán bộ;
Xét đề nghị của Bộ phận chuyên môn,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập tổ công tác để hỗ trợ các trường triển khai thực hiện Thông tư 30/2014, gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông: Nguyễn Anh Sơn – Chuyên viên Phòng GD&ĐT.
2. Ông: Dương Quyết Định – Chuyên viên Phòng GD&ĐT.
3. Ông: Nguyễn Chiến Thắng – TTCM trường TH Thị trấn.
4. Bà: Phan Thị Minh Giang – Phó Hiệu Trưởng trường tiểu học Đức Lĩnh.
5. Bà: Lương Thị Lan Hương – Giáo viên trường tiểu học Đức Bồng.
Điều 2. Tổ công tác có trách nhiệm hỗ trợ các trường về kĩ thuật đánh giá học sinh tiểu học theo TT/30/2014/BGD và kiểm tra theo dõi việc thực hiện  đánh giá học sinh tiểu học tại các trường trong toàn huyện.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành;
Hiệu trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện và các ông bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.
 
  Nơi nhận:
- Lãnh đạo Phòng;
- Các trường tiểu học;
- Như Điều 1;
- Lưu: VT.
 
 
TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
 
   Nguyễn Thái Hòa
 
 
 

UBND HUYỆN VŨ QUANG
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số:       /PGDĐT-CVTH Vũ Quang, ngày     tháng 11 năm 2014
V/v thực hiện Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT và CV số: 1632/SGDĐT-GDTH  về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học  
 
 
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học trong toàn huyện
 
           Ngày 03 tháng 11 năm 2014, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học (có bản phô tô Chỉ thị đính kèm); Ngày 07 tháng11 năm 2014 Sở đã có công văn chỉ đạo số: 1632/SGDĐT-GDTH về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với giáo dục tiểu học. Để thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ trưởng và công văn chỉ đạo của Sở, Phòng yêu cầu các trường tiểu học thực hiện các nội dung sau:
           1. Phổ biến và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT  đến tất cả cán bộ, giáo viên trong nhà trường (Kể cả giáo viên THCS dạy một số tiết ở tiểu học).(Có biên bản lưu thời gian, địa điểm, thành phần, nội dung phổ biến)
           2. Đề nghị các nhà trường tuyên truyền nội dung Chỉ thị đến phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội để có sự đồng tình, phối hợp trong việc giáo dục học sinh.
           4. Không tổ chức Olympic Toán Tuổi thơ, thi “Văn hay, chữ đẹp” cho học sinh tiểu học ở các cấp. Đối với hai cuộc thi Giải toán và Olympic tiếng Anh qua Internet, học sinh tham gia trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện, các trường không thành lập đội tuyển, không tổ chức ôn luyện, tập huấn gây áp lực và căng thẳng cho học sinh; Phòng không căn cứ vào kết quả đạt được của học sinh để xếp loại thi đua với các đơn vị.
           Nhận được Công văn này, Phòng đề nghị Hiệu trưởng các trường triển khai kịp thời, thực hiện nghiêm túc và hiệu quả./.
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo phòng;
- Lưu: VT, CVTH.
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
 
 
 
 
Nguyễn Thanh Hải
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết